Hotline Park and fly Tegel 030 /411 99 782 Parken Flughafen Berlin Tegel Parking lotnisko Berlin Tegel
Regulamin usług firmy parkingowej i transferu (dowozu)
  • W+R serwis parkingu samochodowego oferuje potencjalnym podróżnym lini lotniczych możliwość wjazdu własnym samochodem na parking strzeżony i tam podczas swojej nieobecności parkowanie samochodu za odpowiednią opłata. W tym jest zawarty bezpłatny transfer (dowóz) na lotisko i z powrotem.


  • Opłaty za parking wynikaja z osobnego cennika w zależności od ilości dni. Za jeden zaparkowany samochód bedzie do 8 osób bezpłatnie zawiezione na lotnisko i również odebrane. Korzystać z tego serwisu moga tylko osoby, które 24 godziny wcześniej zarezerwowały parking np. telefonicznie, faksem, poprzez internet albo pocztą elektroniczną.


  • Godziny otwarcia są ustalone przez firme usługową i podane do ogólnej wiadomości. Rozstrzenie najemcy do firmy w sprawie przezstrzegania obowiazujacych godzin otwarcia parkingu, jak również rezerwacji poszczególnych miejsc parkingowych jest wykluczone. Jeżeli najemca nie dotrzyma obowiazków, które zawarte sa w umowie w sprawie odebrania lub parkowania samochodu nie ma prawa żądać od firmy jakichkolwiek rozstrzeń.


  • Na parkingu firmy obowiazują ogólne przepisy ruchu drogowego. Najemca jest zobowiazany przestrzegać zarządzeń personelu firmy. Po zaparkowaniu samochodu najemca jest zobowiazany zabezpieczyć samochód według obowiązujacych przepisów drogowych i bezpieczeństwa.


  • Używanie miejsc parkingowych do innych celów jak po Nr. 1 zaznaczono, można tylko za specialną zgodą firmy. Również przenoszenie praw najmu na trzecie osoby jest zabronione. Szczególnie zabronione jest parkowanie uszkodzonych pojazdów albo przechowywanie paliwa lub innych środków łatwopalnych a także różnego rodzaju materiałów niebezpiecznych i odpadów. Zabronione jest zaklócanie spokoju oraz wykonywanie prac naprawczych przy samochodzie najemcy (jezeli taka konieczność nastąpi prosimy ograniczyć te prace do minimum ).


  • Rozstrzenie firmy do najemcy wynikaja z umowy zawartej przez najemcę. Firma ma prawo na koszt i odpowiedzilność najemcy, usunać zaparkowany samochód wraz z należącymi do niego rzeczami w następujących wypadkach: wygasła umowa o czasie parkowania, samochód zagraża ogólnemu bezpieczenstwu na przyklad : nieszczelny zbiornik paliwa, nagle kończace sie zezwolenie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego przez odpowiednie władze administracyjne, samochód został nielegalnie zaparkowany.


  • Firma odpowiada tylko za szkody, które zostały spowodowane przez personel lub obsługę firmy. Za szkody spowodowane przez innych użytkowników firma nie odpowiada. Rozstrzenie z powodu jakichkolwiek uszkodzień do firmy prosimy zgłosic jeszcze przed opuszczeniem parkingu.


  • Sad w Berlinie.